وبسایت تخصصی مشاوره حقوقی حضوری ، اینترنتی و تلفنی با وکلای مجرب و پایه یک شماره تماس 24 ساعته : 9099072835

نحوه ی وصول چک از طریق اجرای ثبت

صدور اجراییه توسط ثبت صدور اجراییه توسط ثبت  وصول وجه چک از طریق اداره ثبت وصول وجه چک از طریق اداره ثبت  نحوه پیگیری چک از طریق اجرای ثبت نحوه پیگیری چک از طریق اجرای ثبت  تلفن وکیل چک تلفن وکیل چک مشاوره با وکیل چک مشاوره با وکیل چک

اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

خط زدن حواله کرد, حواله کرد, نمونه رای, نقد دادنامه چک, اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک , مشاوره با وکیل چک

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است

نمونه رای, خسارت تاخیر تادیه, نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه, بررسی خسارت تاخیر تادیه, نشست نقد رأی

بررسی رای صدور قرار رد دعوی درخصوص مطالبه وجه قسمتی از یک فقره چک

بررسی رای, نقد رای, صدور قرار رد دعوی, مطالبه وجه چک, تلفن وکیل چک 

بررسی حقوقی انواع چک

بررسی حقوقی چک, چک در وجه حامل, نحوه شکایت از چک در ثبت, مشاوره تلفنی با وکیل چک, چک برگشتی

نحوه پاک کردن سابقه چک برگشتی

نحوه پاک کردن سابقه چک برگشتی, چگونگی رفع سوء اثر از چک, چک برگشتی, مشاوره با وکیل چک برگشتی, رفع اثر چک برگشتی

مسئولیت امضاء کنندگان ظهر چک

مسئولیت ظهرنویس, ضامن چک, امضاء پشت چک, مشاوره با وکیل چک, مشاوره چک برگشتی

نحوه رهایی از مجازات صدور چک بلامحل

نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی, مجازات چک برگشتی, چک, چک برگشتی, مشاوره تلفنی با وکیل چک

امتیازات چک و نحوه وصول آن از طریق اجرای ثبت

امتیاز چک, شکایت از چک در ثبت, مشاوره چک, مشاوره چک برگشتی, وکیل چک برگشتی

قانون تجارت

قانون تجارت ، دانلود قانون تجارت ،متن کامل قانون نتجارت ، قانون تجارت، قانون تجارت مصوب ، قانون شرکت ها ، انواع شرکت های ایران