وبسایت تخصصی مشاوره حقوقی حضوری ، اینترنتی و تلفنی با وکلای مجرب و پایه یک شماره تماس 24 ساعته : 9099072835

دادخواست مطالبه اجرت المثل از مستاجر

نمونه دادخواست مطالبه اجره المثل  از مستاجر ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند به موجب قرارداد اجاره مورخه ۸۹/۵/۱۸ ماینجانب یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۱ اصلی ۱ بخش ۱ شهر ری به نشانی شهر ری را برای مدت یک سال شمسی به [...]

نمونه دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس

دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند . ۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱ قطعه ۳ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم [...]

دادخواست الزام فروشنده به تحویل ملک به خریدار

نمونه دادخواست تحویل خانه توسط فروشنده ریاست محترم  مجتمع قضایی ......... با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند . ۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲  مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱فرعی از ۵۰ قطعه ۱ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم ردیف [...]