وبسایت تخصصی مشاوره حقوقی حضوری ، اینترنتی و تلفنی با وکلای مجرب و پایه یک شماره تماس 24 ساعته : 9099072835

دادخواست الزام به تمکین

متن دادخواست الزام به تمکین ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما به استحضار می رساند . خوانده محترم به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره ۹۳۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۵ تهران در مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ به عقد رسمی و دائم خواهان در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی [...]

توسط |۱۳۹۷-۷-۲۸ ۰۱:۳۷:۰۰ +۰۰:۰۰۲۸ام مهر, ۱۳۹۷|اوراق قضایی, دادخواست های خانوادگی, مشاوره حقوقی در مورد عدم تمکین, نمونه دادخواست|دیدگاه‌ها برای دادخواست الزام به تمکین بسته هستند

دادخواست استرداد فرزند

متن دادخواست استرداد فرزندان ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب اینجانب در تاریخ ......... به موجب سند نکاحیه شماره .... مورخ .... دفترخانه ازدواج شماره .... تهران با خوانده محترم ازدواج نموده و حااصل این ازدواج یک فرزند پسر ۱۱ سال و یک فرزند دختر ۸ سال به  نام های ..... می باشد [...]

توسط |۱۳۹۷-۷-۲۶ ۱۲:۲۸:۲۴ +۰۰:۰۰۲۶ام مهر, ۱۳۹۷|اوراق قضایی, دادخواست های خانوادگی, مشاوره حقوقی در مورد استرداد فرزندان, نمونه دادخواست|دیدگاه‌ها برای دادخواست استرداد فرزند بسته هستند

دادخواست استرداد جهیزیه

متن دادخواست استرداد جهیزیه ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . موکل اینجانب حسب سند نکاحیه شماره ۶ درمورخ۱۳۸۸/۱/۲۱ به عقد دائم خوانده محترم در آمده است و مطابق رسوم جاریه در بدو شروع زندگی مشترک ، جهیزیه خود را مشتمل بر اجناس وکالاهای مشروحه لیست پیوست با [...]

توسط |۱۳۹۷-۷-۲۶ ۱۲:۱۵:۱۸ +۰۰:۰۰۲۶ام مهر, ۱۳۹۷|اوراق قضایی, دادخواست های خانوادگی, مشاوره حقوقی در مورد مطالبه جهیزیه, نمونه دادخواست|دیدگاه‌ها برای دادخواست استرداد جهیزیه بسته هستند

دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

نمونه دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . برابر تصویر سند نکاحیه رسمی استنادی صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج  شماره ۱ تهران  اینجانب در تاریخ چهارم دی ماه هزار و سیصد و نود   به عقد رسمی و [...]

نمونه دادخواست تمکین

نمونه دادخواست عدم تمکین زن ریاست محترم  مجتمع قضایی خانواده  تهران با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . خوانده محترم  به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره   ۲۶۴۷۶۴ سری الف /۸۹ صادره از دفتر ازدواج شماره  ۶۶   تهران   در مورخ   ۱۳۸۷/۱۲/۲۹  به عقد رسمی و دائم  خواهان در آمده [...]