وبسایت تخصصی مشاوره حقوقی حضوری ، اینترنتی و تلفنی با وکلای مجرب و پایه یک شماره تماس 24 ساعته : 9099072835

دادخواست تأمين دليل

دانلود دادخواست تأمين دليل ، متن دادخواست تأمين دليل ، نمونه دادخواست تأمين دليل ،دادخواست تأمين دليل ، نحوه نوشتن دادخواست تأمين دليل ، تأمين دليل

دادخواست مهر و موم ترکه

دانلود دادخواست مهر و موم ترکه ، متن دادخواست مهر و موم ترکه ، نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ، دادخواست مهر و موم ترکه ، نحوه نوشتن دادخواست مهر و موم ترکه ، نحوه توقیف ترکه

دادخواست تقسیم ترکه

دانلود دادخواست تقسیم ترکه ، متن دادخواست تقسیم ترکه ، نمونه دادخواست تقسیم ترکه ، دادخواست تقسیم ترکه ، نحوه نوشتن دادخواست تقسیم ترکه ، نحوه تقسیم ارث

نمونه دادخواست تامین خواسته در حین رسیدگی

دادخواست تامین خواسته در حین رسیدگی رياست محترم شعبه ۱ دادگاه عمومي  حقوقی تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده  ...... با موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت آقای علیرضا   به خواسته مطالبه اجره المثل  به استحضار مي رساند. نظر به اینکه  اينجانب در پرونده کلاسه  مذکور  مطروحه [...]

نمونه دادخواست تمکین

نمونه دادخواست عدم تمکین زن ریاست محترم  مجتمع قضایی خانواده  تهران با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . خوانده محترم  به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره   ۲۶۴۷۶۴ سری الف /۸۹ صادره از دفتر ازدواج شماره  ۶۶   تهران   در مورخ   ۱۳۸۷/۱۲/۲۹  به عقد رسمی و دائم  خواهان در آمده [...]

دادخواست الزام فروشنده به تحویل ملک به خریدار

نمونه دادخواست تحویل خانه توسط فروشنده ریاست محترم  مجتمع قضایی ......... با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند . ۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲  مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱فرعی از ۵۰ قطعه ۱ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم ردیف [...]