وبسایت تخصصی مشاوره حقوقی حضوری ، اینترنتی و تلفنی با وکلای مجرب و پایه یک شماره تماس 24 ساعته : 9099072835

دادخواست مهر و موم ترکه

دانلود دادخواست مهر و موم ترکه ، متن دادخواست مهر و موم ترکه ، نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ، دادخواست مهر و موم ترکه ، نحوه نوشتن دادخواست مهر و موم ترکه ، نحوه توقیف ترکه

دادخواست تقسیم ترکه

دانلود دادخواست تقسیم ترکه ، متن دادخواست تقسیم ترکه ، نمونه دادخواست تقسیم ترکه ، دادخواست تقسیم ترکه ، نحوه نوشتن دادخواست تقسیم ترکه ، نحوه تقسیم ارث

دادخواست تأمين دليل

دانلود دادخواست تأمين دليل ، متن دادخواست تأمين دليل ، نمونه دادخواست تأمين دليل ،دادخواست تأمين دليل ، نحوه نوشتن دادخواست تأمين دليل ، تأمين دليل

دادخواست الزام به تمکین

متن دادخواست الزام به تمکین ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما به استحضار می رساند . خوانده محترم به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره ۹۳۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۵ تهران در مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ به عقد رسمی و دائم خواهان در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی [...]

توسط |۱۳۹۷-۷-۲۸ ۰۱:۳۷:۰۰ +۰۰:۰۰۲۸ام مهر, ۱۳۹۷|اوراق قضایی, دادخواست های خانوادگی, مشاوره حقوقی در مورد عدم تمکین, نمونه دادخواست|دیدگاه‌ها برای دادخواست الزام به تمکین بسته هستند

دادخواست اعسار از پرداخت دیه

متن دادخواست اعسار از پرداخت دیه ریاست محترم شعبه ۱۱۴۰ دادگاه عمومی ( جزایی ) تهران با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب به موجب دادنامه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۴/۷/۳۰ موضوع پرونده کلاسه ۱ مطروحه در آن شعبه محترم در مقام عاقله خانم سارا ، به پرداخت یک فقره دیه [...]

دادخواست استرداد فرزند

متن دادخواست استرداد فرزندان ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب اینجانب در تاریخ ......... به موجب سند نکاحیه شماره .... مورخ .... دفترخانه ازدواج شماره .... تهران با خوانده محترم ازدواج نموده و حااصل این ازدواج یک فرزند پسر ۱۱ سال و یک فرزند دختر ۸ سال به  نام های ..... می باشد [...]

توسط |۱۳۹۷-۷-۲۶ ۱۲:۲۸:۲۴ +۰۰:۰۰۲۶ام مهر, ۱۳۹۷|اوراق قضایی, دادخواست های خانوادگی, مشاوره حقوقی در مورد استرداد فرزندان, نمونه دادخواست|دیدگاه‌ها برای دادخواست استرداد فرزند بسته هستند

دادخواست استرداد جهیزیه

متن دادخواست استرداد جهیزیه ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . موکل اینجانب حسب سند نکاحیه شماره ۶ درمورخ۱۳۸۸/۱/۲۱ به عقد دائم خوانده محترم در آمده است و مطابق رسوم جاریه در بدو شروع زندگی مشترک ، جهیزیه خود را مشتمل بر اجناس وکالاهای مشروحه لیست پیوست با [...]

توسط |۱۳۹۷-۷-۲۶ ۱۲:۱۵:۱۸ +۰۰:۰۰۲۶ام مهر, ۱۳۹۷|اوراق قضایی, دادخواست های خانوادگی, مشاوره حقوقی در مورد مطالبه جهیزیه, نمونه دادخواست|دیدگاه‌ها برای دادخواست استرداد جهیزیه بسته هستند

دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

نمونه دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . برابر تصویر سند نکاحیه رسمی استنادی صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج  شماره ۱ تهران  اینجانب در تاریخ چهارم دی ماه هزار و سیصد و نود   به عقد رسمی و [...]

دادخواست مطالبه اجرت المثل از مستاجر

نمونه دادخواست مطالبه اجره المثل  از مستاجر ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند به موجب قرارداد اجاره مورخه ۸۹/۵/۱۸ ماینجانب یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۱ اصلی ۱ بخش ۱ شهر ری به نشانی شهر ری را برای مدت یک سال شمسی به [...]

نمونه دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس

دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند . ۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱ قطعه ۳ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم [...]